Ontstaan steenkool.

 

 

2

 

 

Het Carboon (354 - 298 miljoen jaar geleden)

 

 

 

 

De vorming van de aarde in zijn huidige vorm.

4,5 miljard jaar geleden kwam onze planeet in botsing met een andere planeet. Hierdoor ontstonden de huidige aarde en de maan. Na een periode van stabilisatie nam de invloed van de inwendige warmte op de oppervlakte af en ontstonden min of meer normale klimaatomstandigheden. De schil van de aarde, de lithosfeer, is relatief star en koud.

De toplaag is de aardkorst, op continenten gemiddeld 40 km dik en in de oceanen ca. 6 km dik.

De aardkorst bestaat uit platen welke  t.o.v.elkaar bewegen. Botsing gaat gepaard met gebergtevorming. (Compressie) De platen kunnen ook onder elkaar schuiven. ( Subductie)

Het alternatief is van elkaar verwijderen. ( Rifting)

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

De reis van Nederland.

Nederland ligt midden op de Euraziatische plaat. Deze plaat bewoog van dichtbij de zuidpool naar het noordelijk halfrond. 500 miljoen jaar geleden bevond ons land zich op ongeveer 70 graden zuiderbreedte, dus ter hoogte van het huidige noordelijk Antarctica. In het Carboon 300 miljoen jaar geleden lag Nederland rond de evenaar. 370 miljoen jaar geleden  botste aan de zuidkant een plaat tegen onze plaat. In de 80 miljoen jaren die hierop volgen wordt ten zuiden van Nederland het Varistisch gebergte gevormd. Dit gebergte reikte tot bij Aken. Nederland lag in het Varistisch Voordiep. Als gevolg van zeespiegel stijgingen en dalingen ontstonden omvangrijke deltasystemen met kustmoerassen als gevolg van erosie van het Varistisch gebergte

 

 

 

 

4

 

 

 

 

De vorming van lagen.

De Carboonflora en -fauna is goed gedocumenteerd dankzij veel vondsten tijdens kolenwinning

 In ons land groeiden reuzenvarens, reuzenwolfsklauwen, paardenstaarten en schubbomen, die veertig meter hoog konden worden. Van de insecten zijn vooral de reuzenlibellen met een vleugelwijdte van 70 centimeter bekend.

Het  proces van afwisselende veenvorming en overstromingen hield langere tijd aan.

De verdergaande daling van de laagvlakte en de telkens voortgaande sedimentatie leidde uiteindelijk tot een zeer dik pakket gesteenten met steenkoollagen. De gezamenlijke dikte van deze steenkoollagen in het Nederlandse Carboon bedraagt ongeveer honderd meter. Dat betekent dat toen in Nederland in totaal minimaal duizend meter veen moet zijn gevormd. (van der Vlerk en Kuenen, 1962).

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Het Carboon is een periode in de geologische tijdschaal (en een systeem in de stratigrafie) die duurde van 359,2 ± 2,5 tot 299,0 ± 0,8 miljoen jaar geleden . Het Carboon is onderdeel van het Paleozoïcum. Het volgt op het Devoon en wordt gevolgd door het Perm. (WikipediA)

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Tijdens het Carboon kwam een einde aan de vorming van het supercontinent Pangea, het naar elkaar toe bewegen van de continenten was overigens al veel eerder begonnen. Het zeeniveau was relatief hoog en grote delen van het tegenwoordige Europa waren bedekt met moerassen. In deze moerassen werden afgestorven plantenresten opgeslagen die een groot deel van de tegenwoordige steenkoolvoorraden op Aarde vormen. Er verschenen veel nieuwe soorten insecten en amfibieën en ook de eerste reptielen en zaadplanten. (WikipediA)

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Aan het einde van het Carboon (Stephanien) zorgde toenmalige platentektoniek ervoor dat meerdere continenten samen een supercontinent vormden: Pangea. De oceaan die Pangea omgaf, wordt de Panthalassa-oceaan genoemd.

(WikipediA)

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Over de middenas van het supercontinent ontstond bij het aaneensluiten een grote gebergtegordel. De gebergtevormingsfase staat bekend als de Hercynische orogenese. De Ardennen zijn daar één van de restanten van. Oudere gesteentelagen (vooral Devoon en Carboon) plooiden, verschoven langs breuken en werden doorbroken door magmapijpen van vulkanen (WikipediA)

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Home