*

 

 

 

 

 

Personenvervoer
 


 

 

Personenvervoer in conflict met materiaaltransport.

 

 

In een mijnbedrijf zal altijd en overal een spanningsveld ontstaan tussen het personenvervoer en het materiaaltransport.

Dit wordt veroorzaakt door het gegeven dat een en dezelfde transportweg voor beide activiteiten  gebruikt moet worden.

Elk type transportweg heeft zijn specifieke problemen.

M.b.v.voorschriften en gedragsregels worden ongelukken voorkomen.

Deze regelgeving is vastgelegd in algemene regels, zoals het “MIJNREGLEMENT” of bedrijfsgebonden regels.

 

( mijnregelement 1964 )                                                         Bladeren              Homepage

 

 

                         Klik op de foto’s om verder te bladeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          De schachten:

De capaciteit van een mijnbedrijf wordt voor een belangrijk deel bepaald door de schachtcapaciteit.

Om die reden zijn er dwingende regels opgesteld.In de regel alleen personenvervoer tijdens de dienstwissel.

Bij dringende reden alleen na toestemming van een opzichter.

 

                      

                       Klik op het plaatje

 

 

                             Personenvervoer in de schacht tijdens dienstwissel.

 

 

 

 

Tijdens dienstwissel moeten veel mensen omhoog en omlaag.

Per kooi van 4 verdiepingen worden 4 X 13 = 52 personen vervoerd. Tijdens het personenvervoer worden roldeuren in de kooi omlaag geklapt.

Iedere mijnwerker heeft bij de ingang van het mijnbedrijf een penning gekregen met daarop zijn personeelsnummer.

Wanneer hij op de kooi stapt geeft hij de penning af,

Elke rit wordt een trek genoemd.

De penning wordt per trek opgehangen op een bord.

Einde dienst wordt de mijn in dezelfde volgorde verlaten, dus wie de eerste trek heeft gaat ook met de eerste trek naar boven,

Ook dit is in het mijnreglement vastgesteld,

Voor speciale zaken is een voortrek.

B.v. de afdelingsopzichters, in verband met het geven van instructies enz.

Op de Oranje Nassau Mijn III hadden we in 1966 ca. 14 trekken per dienstwissel.

De penning was ook een controle op het al of niet verlaten van het ondergronds bedrijf.

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

Mijnwerkers op weg naar Staatsmijn Hendrik 1951

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

                         

 

 

 

 

                                                                       Mijnwerkersvervoer 1946

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

          

                                           Busvervoer ondergronders Staatsmijn Emma, in autobus

 

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Uitreiking penning portier Staatsmijn Wilhelmina 1947            

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Portiersloge Staatsmijn Emma 1953                       

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

                                                   Mijnwerker bij kledinghaak in badlokaal 1948                   

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

                                                              Schachtkooi Staatsmijn Emma 1957             

                                             

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

 

                     Incidenteel personenvervoer in de schachten.

Bij incidenteel personenvervoer in de schachten spelen toch hele andere zaken.

Tijdens kolenproductie worden de wagens m.b.v. opduwinstallaties op de kooi geduwd.

De op de kooi staande wagens vliegen er aan de andere kant uit.   Dit gaat met grof geweld.

Het commando om de wagens op de kooi te boxen wordt al gegeven voordat de kooi echt stil staat.

Je kunt je voorstellen wat gebeurd wanneer mensen op de kooi staan.

Het is daarom ook onvoorstelbaar dat mensen onaangekondigd tijdens kolenproductie mee zouden liften.

Dan willen we nog niet praten over de hogere versnelling en snelheid tijden het kolentransport.

Het zijn dus niet alleen de seingever welke de mensen weg stuurt en de ophaalmachinist die moet weten dat personenvervoer bedreven wordt maar ook de seingever op de plaats waar de mensen aankomen moet op de hoogte zijn.

 

Een ander probleem is het seinen naar de ophaalmachinist dat de kooi mag vertrekken.

Op de kooi zijn geen knoppen zoals we dit kennen bij een moderne liftinstallatie.

Voor de ingang is een schakelaar gemonteerd met daaraan een hendel plus koord waaraan getrokken wordt.

Een slag is halt,

twee slagen is omhoog en drie slagen is omlaag.

Een plus twee slagen is langzaam omhoog en een en

drie is langzaam omlaag.

 

Er waren ook seinen om aan te geven dat personen op de kooi stonden.

Vier en twee is personenvervoer omhoog,

vier en drie personenvervoer omlaag.

 

Was een seingever aanwezig, kon men op de kooi gaan staan, de seingever doet het rolgordijn omlaag de deur dicht en seint.

Anders wordt het wanneer geen seingever aanwezig is.

De persoon welke vertrekken wil moet het sein geven , vervolgens op de kooi gaan staan, de deur sluiten, waarna de ophaalmachinist de kooi in beweging zet.

 

We moeten ons goed realiseren dat de ophaalmachinist geen zicht heeft op de situatie bij de kooi.

Om aan te geven dat geen seingever aanwezig is wordt als volgt geseind:

Vier plus een plus twee is “ik wil omhoog.”

Vier plus een plus drie “is ik wil omlaag.

 

De ophaalmachinist wacht dan geruime tijd om de persoon de gelegenheid te geven om op de kooi te stappen en de deur te sluiten en zal dan langzaam de installatie in bedrijf zetten.

 

 

             Materiaal transport

 

                   Personenvervoer

1

halt

 

 

 

seingever

 

Geen seingever

2

omhoog

1+ 2

Langzaam omhoog

 

4 + 2

Personenvervoer  omhoog

4 + 1 + 2

3

omlaag

1 + 3

Langzaam omlaag

 

4 + 3

Personenvervoer  omlaag

4 + 1 + 3

                                                                                                                                                          Bladeren                Homepage                  

 

*

 Personenvervoer in de steengangen.             

 

Het vervoer in de schacht tijdens dienstwissel nam zo’n 20 minuten in beslag.

In vroeger jaren gingen de mijnwerkers naar het magazijn om gereedschap te halen.

Daarna te voet naar de productieafdeling.

In de steengangen was treinvervoer.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat dit vervoer werd ingezet voor vervoer naar de productieafdelingen.

Tijdends dienstwissel was het rond de schacht een drukte van belang.

Honderde mensen kwamen af en aan.

De mensen die naar boven moesten stonden in rijen trek bij trek te wachten op hun beurt.

De nieuwe ploegen gaan naar de personentreinen, stappen in en wachten totdat iedereen beneden is waarna de trein volgens dienstregel vertrekt.

In de trein komen dan de verhalen los.

Ook worden dan dikwijls de boterhammen al op gegeten, dan is dat alvast gebeurd.

Een geliefd spelletje in de trein was het “knobelen “.iedereen had steentjes in de hand, maximaal 3.

De rechter hand wordt naar voren gehouden, iedereen raadt het totaal aantal waarna op commando de handen geopend worden.

De scoren worden met krijt op de wand van de trein bijgehouden.

De verliezer moet de volgende dag een rolletje rang meebrengen.

 

 

Bezoek Prins Bernhard Staatsmijn Maurits 1954      

         Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Mijnwerker naar post Staatsmijn Maurits 1938

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinregeling personenvervoer Staatsmijn Maurits 1947                                                                         Homepage                  

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

 

Personenwagen in steengang ondergronds 1946                                                                                    Homepage                  

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

Mijnwerkers in personentrein Staatsmijn Maurits 1947                                                                            Homepage                  

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

Bezoek van Prins Bernhard 1945                                                                                                                   Homepage                  

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

                                                                   Bezoek van Koningin Juliana 1948                                      Homepage                  

                                                  

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

                                                              Sneltrein personenvervoer ondergronds 1960                              Homepage                   

                                                     

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

                                                          Mijnfiets Ondergronds Staatsmijn Emma 1956                                  Homepage                  

                 

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

              In enkele bedrijven werd gebruik gemaakt van mijnfietsen

 

                                                                      Mijnfiets ondergronds 1954                                                        Homepage                  

                                                

                                                                      Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

                                                               Schietkist op mijnfiets ondergronds 1947                                      Homepage                  

                                                              Klik op de foto’s om verder te bladeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Personenvervoer in galerijen.

Bij het personenvervoer in galerijen komt het  genoemde spanningsveld tussen het personenvervoer en het materiaaltransport om de hoek kijken. Tijdens dienstwissel van de regulaire diensten speelt het probleem niet. De kolenproductie is gestopt. In de afvoergalerij is het transportband leeg. De mensen die komen via de afvoergalerij  lopen langs het band naar de pijler. In de toevoergalerij ligt het transport van materiaal ook stop en is de transportweg vrij voor personenvervoer. Dikwijls is een afvoerband geschikt voor personenvervoer. Er is dan duidelijk aangegeven waar zonder gevaar opgestapt en afgestapt kan worden. Na een dienst hard werken is het heerlijk om op het band te liggen. Je wordt als het ware door de bandrollen over het hele lijf gemasseerd.

Een klein probleempje speelt. Heeft de koempel achter jou nog drinken in zijn koffieblik, is dit het uitgelezen moment om het koffieblik op het band te legen.   

                                             Personentransport op het band in een galerij. Heerlijk.

 

                                  

 

 

*

Personenvervoer in galerijen tijdens productie.

 

Heel anders is de situatie van personenvervoer in galerijen tijdens productie. Die situatie is het beste te beschrijven vanuit de ogen van een afdelingselektricien.

In een productieafdeling waren per dienst een of twee elektriciens aanwezig. Hun taak was de elektrische installatie te controleren om storingen te voorkomen en wanneer een storing optreedt deze zo snel als mogelijk te verhelpen. Het betreft dan naast de pijlerinstallatie ook posten in de directe omgeving. Het is dan ook van belang dat de elektricien zicht snel door de afdeling weet te verplaatsen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de elektricien bereikbaar moet zijn.

                                  De toevoergalerij

 

 

In de toevoergalerij vindt tijdens productie materiaaltransport plaats met behulp van een sleepbak over de vloer of hangend aan een monorail. De bak wordt met  lieren en staalkabels voortgetrokken.In de bak worden o.a. spoorbiezen stijlen en ander materiaal getransporteerd. De lieren staan opgesteld aan de voet van de berg en direct kop pijler.  In de toevoergalerij van een pijler staat ook de ploeglier opgesteld. Direct achter deze lier stond een verzameling  van elektrische schakelkasten o.a.de kasten van de pijlerverlichting de ploeglier en de bovenste motor van de pijlertransporteur. Bij de ploeglier was een telefoon. Als gevolg, dit was het stekje van de elektricien en wel binnen de transportweg. Regel is dat wanneer men deze transportweg wilde betreden personenvervoer moet worden aangevraagd. Zolang iemand in de transportweg moet het materiaaltransport stoppen. De praktijk was: “Ik loop wel achter de bak naar boven en ik bel als ik bij de ploeglier ben.”  Bij storing moet aan de schakelkasten gewerkt worden. Het is begrijpelijk dat dan beslist niet het materiaaltransport stopt. Een persoonlijke ervaring is geweest dat tijdens het achter de bak aanlopen de petlamp uit ging. Ik heb toen in het donker de hele gangdoorsnede afgetast om vast te stellen waar de bak en de kabel zou passeren. Vervolgens ben ik blijven wachten totdat iemand passeerde om mee te lopen. Tijdens het wachten is de sleepbak twee maal gepasseerd. Het was wel spannend.   

 

                                                                                                                                 Bladeren                              Homepage                            

 

 

 

*

                                  De afvoergalerij

 

 

Het kolentransport in de afvoergalerij vindt plaats met behulp van transportbanden. Deze banden zijn dikwijls geschikt voor personenvervoer vanaf de pijler naar de steengang. Het personenvervoer vindt dan plaats tijdens dienstwissel. Tijdens produktie zijn deze banden niet ongevaarlijk. Richting steengang meestal bergaf. Is een band beladen en in beweging kan het gebeuren dat indien de aandrijfrol stopt door een calamiteit, het band door de grote massa die in beweging is tijdelijk opgerekt wordt. Ligt een zware steen op het band, kan deze tussen twee rollen met band en al omlaag zakken. Tussen het band en de pijler staat meestal een steenbreker opgesteld. Komen zeer zware stenen, gaat de steenbreker omhoog zodat de steen kan passeren. Eenmaal op het band kan veel gebeuren als gevolg van draaien of te min doorlaathoogte.

In de afvoergalerij kan tijdens productie materiaaltransport plaats vinden met behulp van een sleepbak hangend aan een monorail. Ook hier geldt dat wanneer men deze transportweg wil betreden personenvervoer moet worden aangevraagd. Zolang iemand in de transportweg is moet het materiaaltransport stoppen. De ruimte in het pad naast de bandinstallatie was zeer eng. Een persoonlijke ervaring is geweest dat ik geen personenvervoer had aangevraagd. Halverwege startte het materiaaltransport de bak kwam mij tegemoet. De enige uitweg was op het lopend transportband te springen. Eenmaal op het band ontstond het volgende probleem. Het band naderde een overgang en ging steeds hoger. Afstappen was niet meer mogelijk. De enige uitweg was de haakse verbinding nemen. Als elektricien had ik dat meer gedaan.Op het moment dat je met het hoofd omlaag valt moet je de handen naar voren strekken zodat je op de handen op het volgende band terecht komt. Tijdens de val wanneer je met je handen het volgende band raakt draai je een kwart slag  zodat je op de buik liggend op het band terecht komt. Normaal reden we op het band over een verbinding wanneer even geen kolen komen, maar nu lag ik tussen de kolen. Ook de gereedschappentas was een probleem. Bij een geplande rit ligt de tas achter de man, nu moest ik zien dat deze niet in de weg kwam, maar ik mocht  hem ook niet kwijt raken. 

Ook dit  was een spannend moment.   

 

                                                                                                                      Bladeren                                     Homepage                     

 

 

*

                                  Rijden op het onderband.

 

 

De constructie van de banden op de Oranje Nassau III was zodanig dat de ruimte tussen het onderband toegankelijk was. Deze ruimte was zodanig dat hierop makkelijk materiaal getransporteerd kon worden. Mensen die halverwege het band onderhoudswerkzaamheden uitvoerde maakte m.b.v. een plat, een over de lengte doorgezaagde slijl , een afstrijker. Wanner als gevolg van de afbouwwerkzaamheden een afvoergalerij onder druk kwam werden zogenaamde middenstijlen geplaatst. Deze stijlen stan dan direct naast de bandconstructie zodat voldoende voetpad open blijft.

Materiaal nodig voor de onderhoudswerkzaamheden werden zo op een makkelijke wijze naar het werkpunt getransporteerd. Waar een stijl of kap kan liggen, kan ook een elektricien liggen. Het mocht niet maar wij reden op het onderband. Als het toezicht dit zag betekende dit een boete. Daarom werd als volgt gehandeld: eerst de tas goed sluiten en deze op het onderband plaatsen. Vervolgens zelf op het band gaan liggen. Dan de petlamp doven zodat je niet gezien werd. Goed luisteren. Valt de tas er af dan licht aan en je van het band laten rollen. Het einde band was altijd gemarkeerd door een afstrijker voor de keerrol. De eerste maal was het rijden op het onderband een hele belevenis. De afstand tussen de onderbandrollen is behoorlijk groot. Tussen de rollen lig je bijna op de vloer, kom je bij een rol dan wordt je even gelift.

Een persoonlijke ervaring is geweest dat ik op het onderband lag  en er was een afstrijker geplaatst op een traject waar middenstijlen geplaatst waren. Na het vallen van de tas liet ik mij van het band rollen en lag toen tussen het lopende band een de middenstijlen. Toen was het zaak om zo snel mogelijk tussen de middenstijlen weg te kruipen, voordat een bandverbinding voorbijkwam. Deze had mij mogelijk van onder tot boven open geritst.    

Een ondergronds elektricien had niet alleen een goede tas gereedschap nodig maar ook een goed engeltje op zijn schouder..   

 

                                                                                                                           Bladeren                                Homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Artikelen betreffende personenvervoer in schachten. (mijnregelement 1964)

Artikel 56.

 

1. Voldoende maatregelen moeten worden genomen en doelmatige instructies moeten worden uitgevaardigd ter verzekering van een veilig vervoer in schachten en in tussenschachten en andere opbraken.

2. Voor bedoeld vervoer moet een reglement worden vastgesteld, dat moet worden goedgekeurd door Onze Minister. De in het eerste lid bedoelde instructies moeten, voor zover zij van blijvende aard zijn, in dat reglement worden opgenomen.

terug

Artikel 57.

 

1. Tijdens personenvervoer mag met dezelfde ophaalinstallatie geen materiaal of materieel worden vervoerd.

2. Tijdens het vervoer van personen mag op dezelfde kooietage geen materiaal of materieel worden vervoerd.

3. Het in de voorgaande leden bepaalde geldt niet voor het vervoeren van klein gereedschap, voor zover zulks op doelmatige wijze geschiedt.

terug

Artikel 58.

 

1. Het is de arbeiders verboden anders dan op de door of vanwege de bestuurders van de mijnonderneming voorgeschreven wijze en langs de door of vanwege dezen voorgeschreven weg in de ondergrondse werken af te dalen of deze te verlaten. Zij moeten zich bij het afdalen in of verlaten van die werken ordelijk gedragen.

2. Het is verboden, anders dan in geval van nood, de ondergrondse werken langs de ladders te verlaten.

3. Onze Minister kan van het in het tweede lid bepaalde ontheffing verlenen.

terug

Artikel 59.

 

De bestuurders van een mijnonderneming kunnen bepalen, dat de ophaalinstallaties in schachten en tussenschachten buiten het geval van nood - slechts gedurende de door hen vastgestelde tijden voor personenvervoer en voor vervoer van personen beschikbaar zijn. De in artikel 325, tweede lid, bedoelde ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen en de, overeenkomstig artikel 332 tot controle toegelaten, arbeiders-controleurs zijn evenwel bevoegd te allen tijde van bedoelde ophaalinstallaties gebruik te maken.

terug

Artikel 60.

 

1. Het is verboden een ophaalinstallatie in een schacht in gebruik te nemen zonder vergunning van Onze Minister.

2. Het is verboden een ophaalinstallatie voor personenvervoer in een tussenschacht in gebruik te nemen zonder vergunning van Onze Minister.

terug

Artikel 61.

 

Onverminderd de voorwaarden, waaronder een vergunning als in artikel 60 bedoeld is verleend, gelden bij personenvervoer in schachten en tussenschachten met betrekking tot elke ophaalinstallatie de volgende bepalingen:

 

a.

de ophaalmachine moet zijn voorzien:

 

 

1. als de snelheid 6 meter of meer per seconde bedraagt:

van een doelmatige snelheidsregelinrichting, snelheidsmeter, tachograaf, diepte-aanwijzer en meervoudig bedienbare reminstallatie;

2. als de snelheid 2 of meer, doch minder dan 6 meter per seconde bedraagt:

van een doelmatige snelheidsregelinrichting of een op de snelheid doelmatig reagerende veiligheidsinrichting, zomede van een doelmatige snelheidsmeter, diepte-aanwijzer en meervoudig bedienbare reminstallatie;

3. als de snelheid minder dan 2 meter per seconde bedraagt:

van een doelmatige snelheidsmeter, diepte-aanwijzer en rerninstallatie;

 

 

b.

de kooien moeten zodanig zijn ingericht, dat de zich daarin bevindende personen tijdens het vervoer doelmatig zijn beveiligd tegen aanraking met in de schacht of tussenschacht aanwezige, alsmede tegen vallende of wegvliegende voorwerpen;

 

 

c.

doelmatige automatisch werkende inrichtingen moeten aanwezig zijn, die een te hoog ophalen of te diep zakken van de kooien voorkomen;

 

 

d.

boven de hoogste en beneden de laagste bedrijfsstand van de kooien moet voldoende vrije ruimte zijn om een doelmatige werking van de onder e bedoelde inrichtingen te waarborgen;

 

 

e.

de ophaalmachine, de kooien, de kabels, de seintoestellen en alle andere delen der ophaalinstallatie moeten op door Onze Minister te bepalen tijdstippen op doelmatige wijze door in het bijzonder daarmede belaste personen op deugdelijkheid worden onderzocht;

 

 

f.

de verbindingsstukken, waarmede de kooi aan de kabel is bevestigd, moeten op door Onze Minister te bepalen tijdstippen worden vervangen door andere verbindingsstukken, waarvan hem de deugdelijkheid op voldoende wijze is aangetoond.

 terug

Artikel 62.

 

1. Het totale gewicht der personen, die met een kooi worden vervoerd, mag niet meer bedragen dan 60% van de bij het vervoer van goederen gebruikelijke last; het gewicht van een persoon wordt daarbij gesteld op 75 kg.

2. Personen, die met een kooi worden vervoerd, moeten ieder een plaatsruimte van tenminste 0,2 M2 te hunner beschikking hebben, wanneer zij staande worden vervoerd; worden zij niet staande vervoerd, dan moet deze plaatsruimte tenminste 0,3 M2 bedragen.

terug

Artikel 63.

 

1. De bediening van een ophaalmachine moet op veilige wijze geschieden door met die taak belaste en daartoe voldoend geďnstrueerde personen.

2. Het is aan personen beneden 21 jaar verboden een ophaalmachine te bedienen.

terug

Artikel 64.

1.

Onverminderd de voorwaarden, waaronder een vergunning als in artikel 60 bedoeld is verleend, gelden met betrekking tot ophaalinstallaties in schachten en in tussenschachten en andere opbraken de volgende bepalingen:

 

a. bij elke ophaalinstallatie moet een doelmatige seininrichting aanwezig zijn;

 

b. in schachten, in tussenschachten met tussenverdiepingen en in andere opbraken met tussenverdiepingen moet bij elke ophaalinstallatie een doelmatige alarmseininstallatie aanwezig zijn;

 

c. bij elke ophaalinstallatie moet ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden een doelmatige schachthamer of een ander doelmatig communicatiemiddel aanwezig zijn, bij het in werking stellen waarvan de normale seininrichting echter niet de alarmseininrichting - buiten bedrijf moet worden gesteld;

 

d. wanneer de kooi zich ter hoogte van een verdieping bevindt, mag de ophaalmachine niet in werking worden gesteld, voordat bij de machine het sein daartoe is ontvangen, tenzij

door een daartoe bevoegd persoon maatregelen zijn genomen om de veiligheid op andere wijze te verzekeren;

 

e. bij twijfel omtrent de bedoeling van een sein mag de ophaalmachine niet in werking worden gesteld en moet onmiddellijk herhaling van het sein worden gevraagd.

 

 

2.

In de schachten en tussenschachten moet, wanneer met de kooi meer dan een verdieping kan worden bereikt, naast de in het eerste lid bedoelde seininrichtingen en communicatiemiddelen nog een ander doelmatig communicatiemiddel aanwezig zijn, dat een directe verbinding mogelijk maakt tussen de plaatsen van waaruit kan worden geseind, alsmede tussen de losvloer en de ophaalmachinekamer.

terug

Artikel 65.

 

Elektrische seininrichtingen in schachten en in tussenschachten en andere opbraken moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat:

 

a. het sein, met uitzondering van seinen, gegeven met een communicatiemiddel als in artikel 64, eerste lid, onder c, bedoeld, ook op de plaats van afgifte kan worden waargenomen;

 

b. een gelijktijdig seinen met een en dezelfde seininrichting van verschillende verdiepingen af niet mogelijk is;

 

c. op de plaats van ontvangst van een sein geen twijfel kan bestaan omtrent de plaats van afgifte daarvan.

terug

Artikel 66.

 

Onze Minister kan met betrekking tot en ten behoeve van de constructie, de uitvoering, het onderhoud en de controle van seininrichtingen in schachten en in tussenschachten en andere opbraken nadere regelen stellen.

terug

Artikel 67.

 

Het is verboden seininrichtingen in schachten of tussenschachten in gebruik te nemen zonder vergunning van Onze Minister.

terug

Artikel 68.

1.

Onverminderd het in de artikelen 64 en 65 bepaalde en onverminderd de voorwaarden, waaronder een vergunning als in artikel 67 bedoeld is verleend, gelden met betrekking tot ophaalinstallaties en seininrichtingen in schachten de volgende bepalingen:

a. doelmatige voorzieningen moeten worden getroffen met betrekking tot het begin en het einde van het personenvervoer;

 

b. bij personenvervoer mag de ophaalmachine slechts in beweging kunnen worden gesteld, wanneer alle schachtdeuren van de plaatsen, vanwaar personen worden vervoerd, gesloten zijn;

 

c. de seininrichtingen moeten elektrische seininrichtingen zijn;

 

d. de seinen, welke bij de ophaalmachine aankomen, moeten worden geregistreerd.

 

 

2.

Onze Minister kan voor schachten, waarin geen regelmatig vervoer plaatsvindt, van het in het eerste lid onder b, c en d bepaalde ontheffing verlenen.

terug

Artikel 69.

 

1. De betekenis van de seinen moet in de ophaalmachinekamer, op de losvloer, aan het maaiveld en bij iedere laadplaats zijn aangegeven op duidelijke wijze en leesbaar vanaf de plaats, waar de seinen worden gegeven of ontvangen.

 

2. Het sein 1 slag betekent uitsluitend: "halt", het sein 2 slagen: "op" en het sein 3 slagen: "neer".

 

3. De betekenis der overige seinen behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

 terug

Artikel 70.

 

1. De bediening van de seininrichting van schachten en tussenschachten moet op veilige wijze geschieden door daartoe bevoegde personen.

 

2. Bevoegd zijn de seingever en, bij afwezigheid van deze, de toezichthoudende personen, alsmede andere personen, die na voldoende instructie door de bestuurders van de betrokken mijnonderneming met het bedienen van de seininrichting zijn belast.

 

3. Het is aan personen beneden 21 jaar verboden een seininrichting van schachten of tussenschachten te bedienen.

 

4. De in het eerste en het tweede lid bedoelde personen moeten waken tegen onbevoegd gebruik van de seininrichting en zorgen voor handhaving van de hierop betrekking hebbende voorschriften.

terug

Artikel 71.

 

1. Wanneer een of meer personen zich in de ondergrondse werken bevinden, moet bovengronds nabij de schacht steeds een seingever aanwezig zijn.

 

2. Gedurende het personenvervoer in een schacht of tussenschacht moet aan de laadplaats, waarheen of vanwaar dit vervoer plaats vindt, een seingever aanwezig zijn.

 

3. Gedurende het vervoer van personen in een schacht of tussenschacht moet, wanneer er zich bij de personen, die tegelijk in een kooi worden vervoerd, geen bevindt, die tot seinen bevoegd is, aan de laadplaats, waarheen of vanwaar het vervoer plaats vindt, een tot seinen bevoegd persoon aanwezig zijn.

 

4. Onze Minister kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

 

 

terug               

 

 

Homepage