Het delven van schachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

In het hart wordt een gat geboord.

Vervolgens in een cirkel rond het hart meerdere gaten.

Deze gaten reiken tot in het Carboon.

In Spekholzerheide 40 m , in Geleen 300 m.

 

 

 

 

2a

 

 

 

 

In de gaten van de cirkel worden dubbelwandige pijpen aangebracht.

Door deze pijpen wordt koelvloeistof gepompt

 

 

 

3

 

 

 

 

     

Hierdoor ontstaat een eismuur rond de plaats waar de schacht gemaakt wordt.

      De eismuur is gesloten wanneer uit het hartgat water omhoog komt.

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

    

   Door het dekterrein worden trapsgewijs gaten geboord.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tijdens de boorwerkzaamheden wordt de holte gevuld met water waaraan de kleisoort ‘bentoniet ‘is toegevoegd. Bentoniet is een dispergeermiddel waardoor een vloeistof ontstaat met een soortelijk gewicht van 1.2

Hierdoor ontstaat in de geboorde ruimte een overdruk t.o.v.de wand.

De bentoniet dringt ook in de poriën en vult deze op.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Vervolgens wordt de schachtwand aangebracht.

 

 

6a

 

 

De Melanie-schacht van de mijn Willem-Sophia Specholzerheide ( Kerkrade)

In 1955 werd begonnen met de aanleg van een nieuwe schacht, welke "schacht Melanie" genoemd werd. Die schacht was ten behoeve van de luchtverversing en voornamelijk voor de aanvoer van vulstenen ter ontginning van het Melanieveld. De plaats ervan was op een afstand van 500 meter ten zuiden van de hoofdschachten van de mijn Willem-Sophia. De Melanie-schacht werd afgediept tot in laag Ley en werd via steenhellingen en dalingen verbonden met de lagen Grauweck-Senteweck en Rauschenwerk.

De aanleg van de schacht geschiedde volgens een methode welke destijds nog nooit in ons mijngebied was toegepast. De schacht werd in eerste instantie circa 90 m diep; de dikte van het dekterrein bedroeg 65,30 m. Ten behoeve van het afdiepen in het terrein dat drijfzand bevatte, werden 32 gaten geboord welke geplaatst waren op een cirkel met een doorsnede van 4,60 m. De boorgaten zelf werden met een doorsnede van 57 cm overlappend geboord. De hierbij gebruikte dikspoeling bestond uit een mengsel van water, betoniet en soda, de z.g. betonietspoeling. Zodra een gat de vereiste diepte had bereikt, werd het uitgespoeld en door middel van een op en neer te halen torpedo gevuld met beton. De torpedo was voorzien van een schuifmechanisme dat vanaf de oppervlakte kon worden bediend.

Bij het vullen van de eerste serie boorgaten ondervond men stagnatie. De reden was dat de serie gaten werden vervormd tijdens het vullen van deze boorgaten met beton. Het lukte daardoor niet de torpedo met schuifmechanisme voor het vullen van deze serie boorgaten te gebruiken. Pogingen met een ander soort torpedo mislukten eveneens.

Men besloot buizen van 200 mm te gebruiken voor het naar beneden laten zakken van de betonspecie. Deze methode had succes. Nadat er 56 m waren afgediept en de definitieve metselwerkbekleding was aangebracht, bleek dat zich onder in de voorlopige betonwand een opening bevond, waardoor drijfzand in de schacht stroomde. Er waren toen nog circa 10 meter af te diepen voordat het vaste carboongesteente zou worden bereikt. Men besloot daarom de resterende 10 m af te diepen met gebruikmaking van de caisson-methode.

www.limburgsemijnen.nl "Gegevens verzameld door N. Moonen"

caissonmethode

Ook: afzinken, methode met zinkbakken. De caissonmethode is er oorspronkelijk op gebaseerd een soort "kist" te maken die volgestort wordt met zwaar materiaal, zodat een stevige constructie ontstaat als fundering. 

 

volgende dia

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Bij deze methode wordt in een cirkel rond het hart van de schacht gaten geboord. Deze worden volgestort met beton.

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Vervolgens worden tussen deze betonpilaren opnieuw gaten geboord.

Wanneer deze ook met beton gevuld zijn ontstaat een gesloten betonmuur.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Eenmaal in het Carboon schieten en ruimen.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Transport tijdens het afdiepen met behulp van een ton.

Bij het neerlaten duurde het wel tot 10 minuten voordat de ton stil hing.

( als gevolg van de vering van de kabel )

 

 

13

 

 

 

 

Home